Gọi ngay
Nhắn tin

Bột màu xanh dương

Bột màu xanh dương

Mã sản phẩm: TS-19
Giá: Liên Hệ
Gọi Ngay: 0906.957.567
Bột màu, Bột màu ngành nhựa

Bột màu, Bột màu ngành nhựa

Bảng mã Bột Màu Xanh

Stt Mã Bột Màu Trung Quốc Mã Bột Màu Quốc Tế
46 透明蓝2N Solvent-Blue 35
47 透明AP蓝 Solvent-Blue 36
48 透明GP蓝 Solvent-Blue 78
49 透明蓝RR Solvent-Blue 38
50 透明蓝2B Solvent-Blue 39
51 透明蓝R Solvent-Blue 40
89 酞青蓝 Pigment Blue 15:4
90 酞青蓝 BGS Pigment Blue 15:3
91 酞青蓝 4920 Pigment Blue 15:3
92 酞青蓝 5380E Pigment Blue 15:3
93 酞青蓝 K7090 Pigment Blue 15:3
94 酞青蓝 D7079 Pigment Blue 15:3
95 酞青蓝 GBP Pigment Blue 15:3
96 酞青蓝 B Pigment Blue 15:1
97 酞青蓝 A4R Pigment Blue 15:1
98 酞青蓝 K6850 Pigment Blue 15:0
99 颜料蓝 A3R Pigment Blue 60
25 群青蓝 5008 Pigment Blue  29
26 群青蓝 5006 Pigment Blue  29
27 群青蓝 5005 Pigment Blue  29
28 群青蓝 EP-19 Pigment Blue  29
29 群青蓝 EP-25 Pigment Blue  29
30 群青蓝 GP-58 Pigment Blue  29
31 群青蓝 CP-84 Pigment Blue  29
32 钴蓝 Pigment Blue  36

Sản phẩm khác