Gọi ngay
Nhắn tin

Bột màu vàng

Bột màu vàng

Mã sản phẩm: TS
Giá: Liên Hệ
Gọi Ngay: 0906.957.567
Bột màu, Bột màu ngành nhựa

Bột màu, Bột màu ngành nhựa - Bột Màu Vàng

Bảng mã Bột Màu

Stt Mã Bột Màu Trung Quốc Mã Bột Màu Quốc Tế
19 荧光黄8G Solvent-Yellow 5
20 荧光黄 8GF Solvent-Yellow 5
21 荧光黄 10G Solvent-Yellow 160:1
22 油溶黄R Solvent-Yellow 14
23 油溶黄 4G Solvent-Yellow 16
24 透明黄2G Solvent-Yellow 54
25 2G 黄(朗盛) Solvent-Yellow 54
26 透明黄3G Solvent-Yellow 93
27 荧光黄3G Solvent-Yellow 98
28 透明黄HLR Solvent-Yellow 114
29 透明黄RNB Solvent-Yellow 147
30 透明黄HGN Solvent-Yellow 157
31 透明黄TS Solvent-Yellow 136
32 透明黄TS (进口) Solvent-Yellow 136
33 透明黄3GL Solvent-Yellow 176
47 GG 黄 Pigment Yellow 17
48 H10G 黄 Pigment Yellow 81
49 H9G 黄 Pigment Yellow 214
50 HD 黄 Pigment Yellow 138
51 8GNP 黄 Pigment Yellow 128
52 WGP 黄 Pigment Yellow 168
53 2GLTE 黄 Pigment Yellow 109
54 3G 黄 Pigment Yellow 93
55 H4G 黄 Pigment Yellow 151
56 3GP 黄 Pigment Yellow 155
57 2GS 黄 Pigment Yellow 14
58 2200S 黄 Pigment Yellow 14
59 GR 黄 Pigment Yellow 13
60 2600S 黄 Pigment Yellow 13
61 颜料黄 HG Pigment Yellow 180
62 WSR 黄 Pigment Yellow 62
63 GR 黄 Pigment Yellow 95
64 HGR 黄 Pigment Yellow 191
65 HRP 黄 Pigment Yellow 191:1
66 K2270 黄 Pigment Yellow 183
67 K1841 黄 Pigment Yellow 139
68 HR 黄 Pigment Yellow 83
69 HR02 黄 Pigment Yellow 83
70 3RLP 黄 Pigment Yellow 110
71 H3R 黄 Pigment Yellow 181
72 永固橘黄 Pigment Yellow 13

 

 


Sản phẩm khác