Gọi ngay
Nhắn tin

Bột Màu Đỏ

Bột Màu Đỏ

Mã sản phẩm: BMĐ
Giá: Liên Hệ
Gọi Ngay: 0906.957.567
Bột màu, Bột màu đỏ, Bột màu ngành nhựa

Bột màu, Bột màu đỏ, Bột màu ngành nhựa

Bảng mã Bột Màu Đỏ

Stt Mã Bột Màu Trung Quốc Mã Bột Màu Quốc Tế
1 透明红HRR Solvent-Red 23
2 透明红 BR Solvent-Red 24
3 透明红 B Solvent-Red 25
4 荧光红 5B Solvent-Red 41
5 透明红 GS Solvent-Red 111
6 透明红 EG Solvent-Red 135
7 Red H3G (住友) Solvent-Red 1135
8 溶剂红 E2G Solvent-Red 179
9 Red E2G (朗盛) Solvent-Red 179
10 透明红 FB Solvent-Red 146
11 荧光紫红 HL5B Solvent-Violet 52
12 透明红 HFG Solvent-Red 149
13 透明红 FBR 红 Solvent-Red 207
14 Red HFG (住友) Solvent-Red 149
15 HF4G (住友) Solvent-Red 150
16 透明红 2B Solvent-Red 195
17 荧光红 BK Solvent-Red 196
18 荧光红 GK Solvent-Red 197
1 4RF 猩红 Pigment Red 242
2 FB 大红 Pigment Red 272
3 K3580红 Pigment Red 149
4 B 红 Pigment Red 149
5 HGR 红 Pigment Red 285
6 RN 红(大分子红) Pigment Red 166
7 LC(科菜恩) Pigment Red 53:1
8 LG(科菜恩) Pigment Red 53:1
9 金光C红 Pigment Red 53:1
10 AK-7 红 Pigment Red 53:1
11 C507红 Pigment Red 53:1
12 BB 红 Pigment Red 38
13 中国红 2030 Pigment Red 254
14 DPP-D20 红 Pigment Red 254
15 D3G红 Pigment Red 254
16 DG 红 Pigment Red 254
17 K3840 红 Pigment Red 254
18 KP 红 Pigment Red 254
19 耐晒大红 BBS Pigment Red 48:3
20 2BSP 红 Pigment Red 48:3
21 耐晒大红BBN Pigment Red 48:1
22 耐晒大红BBS Pigment Red 48:3
23 2BSP 红 Pigment Red 48:3
24 BRN 红 Pigment Red 144
25 HF4C 红 Pigment Red 185
26 永固红 F3RK Pigment Red 170
27 永固红 F5RK Pigment Red 170
28 耐晒大红 BBC Pigment Red 48:2
29 2BP 大红 Pigment Red 48:2
30 耐晒深红 BBM Pigment Red 48:4
31 4180 红 Pigment Red 179
32 A3B红 Pigment Red 177
33 BNP火红 Pigment Red 214
34 HF3C 红 Pigment Red 176
35 TR 红 Pigment Red 264
36 宝红 A6B Pigment Red 57:1
37 6BP236S Pigment Red 57:1
38 高温 4BP 红 Pigment Red 57:1
39 4BP 红 Pigment Red 57:1
40 8B 红 Pigment Red 57:1
41 E5B 红 Pigment Red 19
42 195-D 红 Pigment Red 
43 玖红 PE 紫 Pigment Red 122
44 Pink E 玫红 Pigment Red 122
45 Pink E01 玫红 Pigment Red 122
46 235-D 玫红 Pigment Red 202
14 铁红 110M Pigment Red 101
15 铁红 120M Pigment Red 101
16 铁红 130M Pigment Red 101
17 铁红 140M Pigment Red 101
18 铁红 4110 Pigment Red 101
19 铁红 4130 Pigment Red 101
20 铁红 H101 Pigment Red 101
21 铁红 H130 Pigment Red 101
22 铁红 K2915 Pigment Red 101
23 镉红 Pigment Red 108
24 钼铬红

Pigment Red 104 

 

 

 

 

 


Sản phẩm khác